Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11   » 21

Spoločnosť JAVYS, a. s. v rámci vyraďovacieho procesu JE A1 a V1 zhodnotila v roku 2015 z odpadu viac ako 4 tisíc ton druhotných surovín.

Republikové úložisko RAO v Mochovciach je v prevádzke už 15 rokov

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v lokalit ...

Nové úložné priestory v RÚ RAO v Mochovciach

V Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach sú vybudované nové úložné priestory pre veľmi nízko aktívne ...

Starostovia a primátori z okolia Mochoviec rokovali v Leviciach

V Leviciach sa 15. apríla 2016 stretli starostovia a primátori miest a obcí z okolia Mochoviec na XXIX. sneme Záujmového ...

JAVYS, a.s. vykázal v roku 2015 najvyšší zisk za posledných 5 rokov

Spoločnosť JAVYS, a.s. uzatvorila hospodárenie roku 2015 so ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

V noci z 9. na 10. marca 2016 zrealizovala Jadrová a vyraďovac ...

Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM v JAVYS, a.s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. po úspešnom kolaudačnom procese uviedla do užívania „Zariadenie pre nakladanie ...

Spoločnosť JAVYS, a.s. v minulom roku úspešne realizovala záchyty rádioaktívnych materiálov (ZRAM)

Rokovanie odborníkov na charakterizáciu rádioaktívneho odpadu

V dňoch 10. - 13.11.2015 bola spoločnosť JAVYS, a.s. hostiteľom výročného zasadnutia pracovnej skupiny zástupcov Medzinárodn ...

Mimoriadne opatrenia JAVYS, a. s.

V nadväznosti na teroristické útoky v Paríži Predstavenstvo spoločnosti JAVYS, a. s., prijalo mimoriadne bezpečnostné ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11   » 21
detail
detail