Logo Javys

Predaj zhodnotiteľných kovových materiálov

/fotogalerie/ilu-foto/fsc-9475.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 30. 03. 2017

Dátum predkladania: 28. 04. 2017

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Graňák, tel.: 033 / 531 5435

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. organizuje verejné ponukové konanie za účelom predaja cca 47.787 ton zhodnotiteľných kovových materiálov, ktoré budú vznikať počas vyraďovania zariadení v Jaslovských Bohuniciach v období rokov 2017 až 2025. Termín na predkladanie ponúk je do 28.4.2017. Podrobné informácie nájdete v prílohe.

Výzva - predaj zhodnotiteľných kovových materiálov

Rámcová kúpna zmluva

V prípade akýchkoľvek otázkok nás neváhajte kontaktovať.

detail
detail