Logo Javys

Výzva na účasť v ponukovom konaní

/fotogalerie/ilu-foto/fsc-9475.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 15. 05. 2017

Dátum predkladania: 22. 05. 2017

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, tel.: 0910 834 528

Vážený obchodný partner,

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. organizuje opakované verejné ponukové konanie za účelom odpredaja nepotrebného majetku - IT TECHNIKA 3. V prípade Vášho záujmu o uvedený majetok kontaktujte Ing. Koptáka, 0910/834636, koptak.juraj@javys.sk

Výzva na účasť v ponukovom konaní IT technika 3

Zoznam nepotrebného majetku IT technika 3

detail
detail