Logo Javys

Sonda meranie neutrónového toku

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 07. 07. 2017

Dátum predkladania: 28. 07. 2017

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Tassy, 033 / 531 5570, Ing. Juraj Kopták, 033 / 531 3114

Text výzvy

Technický popis

detail
detail