Logo Javys

Verejné ponukové konanie za účelom prenájmu výrobno-skladových priestorov v Trnave

/prilohy/171016-vyzva-priestory-tt/vvbk.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 16. 10. 2017

Dátum predkladania: 08. 11. 2017

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Graňák, tel.: 033 / 531 5435 Ing. Róbert Tassy, tel.: 033 / 531 5570

Text výzvy

detail
detail