Logo Javys

Odpredaj nepotrebného majetku - telefónne prístroje a IT technika

/prilohy/171113-odpredaj-telefony/gsc-8537.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 01. 12. 2017

Dátum predkladania: 15. 12. 2017

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, tel.: 0910 834 528

Text výzvy

Príloha

detail
detail