Logo Javys

Sonda merania neutrónového toku

/prilohy/171208-odpredaj-sonda/095831.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 08. 12. 2017

Dátum predkladania: 12. 01. 2018

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, 033 / 531 3114

Text výzvy

Technický popis

detail
detail