Logo Javys

Odpredaj zhodnotiteľného materiálu

/prilohy/180816-vyzva-zhodnotitelny-material/gsc-3118m.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 16. 08. 2018

Dátum predkladania: 05. 09. 2018

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, 033 / 531 2253

Text výzvy

detail
detail