Logo Javys

Sonda merania neutrónového toku

/prilohy/180611-sonda-06-18/sonda.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 11. 06. 2018

Dátum predkladania: 20. 06. 2018

Kontaktná osoba: Ing. Jurak Kopták, tel.: 033 / 531 3114

Text výzvy

Sonda CFUL08 technický popis + nákres

detail
detail