Logo Javys

Podateľňa

Adresa na prijímanie zásielok:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Tomášikova ul. 821 02 Bratislava


Úradné hodiny podateľne:
PONDELOK - PIATOK
od  8.00 - 12.00 hod.
od 13.00 - 15.45 hod.

detail
detail