Logo Javys

Dekontaminácia primárneho okruhu

Označenie: D2

Názov projektu

Dekontaminácia primárneho okruhu

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: realizovať preddemontážnu chemickú dekontamináciu primárneho okruhu na oboch blokoch JE V1  a tak:

  • odstrániť kontamináciu z komponentov primárneho okruhu, aby sa znížila úroveň ožiarenia v blízkosti primárneho potrubia a zariadení. Prístup k zariadeniam sa tak uľahčí, čo umožní využívať viac ručnú demontáž než drahšie roboty alebo manipulátory.
  • znížiť na minimum možnosť šírenia kontaminácie počas vyraďovacích činností.
  • znížiť kontamináciu komponentov na takú úroveň, aby mohli byť uložené ako odpad nižšej kategórie, čo by bolo ekonomicky menej náročné.

Do rozsahu dekontaminácie bude zahrnutých šesť slučiek primárneho okruhu na každom z dvoch blokov elektrárne. Okruh dekontaminácie bude zahrnovať všetky dôležité systémy na primárnej strane okrem tlakovej nádoby reaktora a vnútorných častí reaktora, t.j.: parogenerátory, hlavné cirkulačné čerpadlá, hlavné uzatváracie armatúry, kompenzátor objemu a potrubia primárneho okruhu.
Ďalšie pomocné systémy súvisiace s primárnym okruhom (systém čistenia vody primárneho okruhu, systém normálneho doplňovania primárneho okruhu) zostanú funkčné a zhotoviteľ ich môže využívať v procese dekontaminácie. Preto, ak to zhotoviteľ bude považovať za výhodné so zreteľom na ciele dekontaminácie, môžu byť použité v dekontaminačnom procese.

detail
detail