Logo Javys

Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa

Galéria

Označenie: D3.1A

Názov projektu

Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: demontáž zariadení s následnou demoláciou objektov a likvidácia odpadov z objektov uvedených nižšie, a to čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom bez akýchkoľvek nepriaznivých zmien a tak, aby sa uľahčil proces vyraďovania:

582:V1 Spojovacie kanály chladiacej vody V1 *
583:V1 Centrálna čerpacia stanica chladiacej vody a filtračného okruhu V1 (CČS)
491a Výmenníková stanica pre tepelný napájač Hlohovec
646:V1 Dávkovanie kyseliny soľnej
670:V1 Vnútorné vlečky V1, koľaj č. 19 (čiastočne)
350:V1 Ryhy a kanály silových káblov (čiastočne)
351:V1 Ryhy a kanály osvetlenia vrátane kabeláže (čiastočne)
352:V1 Ryhy a kanály pre slaboprúd vrátane kabeláže (čiastočne)
353:V1 Ryhy pre uzemnenie (čiastočne)
400:V1 Potrubné ryhy V1 (čiastočne)
401:V1 Potrubné kanály V1 (čiastočne)
360:V1 Dažďová kanalizácia V1 (čiastočne)
361:V1 Splašková kanalizácia V1 (čiastočne)
362:V1 Priemyselná kanalizácia V1 (čiastočne)
367:V1 Odvodňovacie priekopy V1 (čiastočne)
371:V1 Pitný vodovod pre JE V1 (čiastočne)
372:V1 Požiarny vodovod pre JE V1 (čiastočne)
340:V1 Vonkajšie osvetlenie elektrárne V1 (čiastočne)

* V oblasti projektu D3.1A musia byť odstránené všetky pomocné konštrukcie / systémy.

detail
detail