Logo Javys

Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov

Označenie: C7-B

Názov projektu

Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov

Stav projektu

Ukončený

Popis

Zmluva pre projekt bola podpísaná 11.06.2012; dĺžka trvania projektu je 35 mesiacov.
Cieľom projektu je spracovanie cca 650 m3 historických prevádzkových rádioaktívnych odpadov - kalov, kryštalických sedimentov a vysýtených sorbentov skladovaných v Budove pomocných prevádzok JE V1 (obj. SO 801:V1). Táto úloha zahŕňa licenčný proces, vybratie RAO z nádrží a jeho spracovanie, prostredníctvom mobilných zariadení zhotoviteľa, do spevnenej formy, ktorá je v súlade s platnou legislatívou.

detail
detail