Logo Javys

Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne – AKOBOJE

Označenie: A3-A

Názov projektu

Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne – AKOBOJE

Stav projektu

Ukončený

Popis

Ciele projektu A3-A sú nasledovné: vybudovanie nového komplexného automatizovaného systému zabezpečenia a fyzickej ochrany jadrovej elektrárne, ktorý bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky na umožnenie vyraďovania JE V1 bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na prevádzku JE V2 a MSVP - vylepšenie/úprava/výmena existujúcich plotov, vybudovanie nových plotov, vrátane bezpečnostných technológií a zariadení - vylepšenie/úprava/výmena existujúcich bodov kontroly vstupu, vybudovanie nových bodov kontroly vstupu, vrátane bezpečnostných technológií a zariadení - vybudovanie nových bezpečnostných centier HRC a ZRC spoločnosti JAVYS, vrátane všetkej potrebnej IT a komunikačnej infraštruktúry nainštalovanej v areáli, spĺňajúcej požiadavky Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (NBÚ) týkajúce sa spracovania bezpečnostných informácií - úplné oddelenie nového systému fyzickej ochrany JAVYS od systému SE -   rekonštrukcia niektorých stavebných objektov (SO 942/NV, SO 631b, budova pre HRC), nové stavebné objekty (nová strážnica pre MSVP) a demontáž starých plotov.

detail
detail