Logo Javys

Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti

Galéria

Označenie: A3-B

Názov projektu

Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľom projektu A3-B, dodávaného firmou Microstep-MIS, spol. s r.o. na základe zmluvy č. BIDSF 012 1 001 uzavretej s Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s., bola rekonštrukcia systému vyrozumenia a varovania v príslušných objektoch, ako aj rozšírenie uvedeného systému do novo postavených objektov, doteraz na tento systém nenapojených. Rekonštrukcia sa dotýkala vnútorného systému varovania (VAR): osadenie nových hlások s výstražnými zariadeniami, dobudovanie komunikačnej siete systému a zriadenie nového riadiaceho centra s možnosťou automatickej aktivácie, vonkajšieho systému varovania (VAR): osadenie nových strešných sirén a vnútorného systému vyrozumenia (VYR): rekonštrukcia závodného rozhlasu a prenesenie systému ZUZANA. Cieľom rekonštrukcie bolo oddelenie časti tohto systému spravovanej Odberateľom od siete SE, a.s., rozšírenie tohto systému, jeho prepojenie so závodným rozhlasom, príprava pre prípadné využitie automatickej aktivácie a predĺženie jeho životnosti, ako i jeho súlad s aktuálnymi zákonnými normami.

detail
detail