Logo Javys

Rekonštrukcia BSC RAO

Označenie: C7-C

Názov projektu

Rekonštrukcia BSC RAO

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: vylepšiť súčasné zariadenia na spracovanie RAO (triedenie, spaľovanie, vysokotlakové lisovanie, koncentrovanie, cementácia, transport, bitumenizácia a podporné systémy), a zvýšiť ich kapacitu a spoľahlivosť tak, aby sa dosiahlo čo najrýchlejšie spracovanie a upravenie historického (prevádzkového) RAO.

detail
detail