Logo Javys

Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany

Označenie: C12

Názov projektu

Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany

Stav projektu

Ukončený

Popis

Hlavný cieľ: renovácia v nasledovných oblastiach:

  • Monitorovacie systémy výpustí,
  • Stabilné monitorovacie prostriedky povrchovej kontaminácie,
  • Prenosné monitorovacie prístroje,
  • Monitorovacie systémy radiačnej kontroly,
  • Zavedenie telemetrie,
  • Centrálny informačný systém radiačnej kontroly – TIS RK,
  • Osobná dozimetria.

detail
detail