Logo Javys

Demontáž izolácií strojovne JE V1

Demontáž izolácií v strojovni JE V1 Galéria

Označenie: D1.1

Názov projektu

Demontáž izolácií strojovne JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľom projektu D1.1 je demontáž, triedenie, lisovanie, balenie, odvoz a uloženie tepelnoizolačných materiálov z technologických systémov a zariadení SO 490 (strojovňa JE V1) a SO 800/b a SO 800/c, podlažie +14,7 m (pozdĺžne etažérky). Demontáž sa týka tepelnej izolácie technologických komponentov, potrubí a nádrží. Tepelná izolácia pokrýva všetky technologické zariadenia s prevádzkovou teplotou nad 50 °C a jej účelom bolo predísť úrazom personálu a zredukovať straty tepelnej energie. Kryty turbogenerátorov, „autobus“ sú taktiež zahrnuté. Jedná sa najmä o izolačné materiály (približne 670 ton) pozostávajúce zo sklených, resp. čadičových vláken a kovové materiály (približne 161 ton).

pohľad do strojovne pred demontážou izolácií
 
pohľad do strojovne po demontáži izolácií

detail
detail