Logo Javys

Demontáž transformátorov

Označenie:

Názov projektu

Demontáž transformátorov

Stav projektu

Ukončený

Popis

Blokové transformátory T1 (T2,T3,T4) slúžili na vyvedenie výkonu hlavných generátorov G1 (G2,G3,G4) do siete. Zabezpečovali transformáciu svorkového napätia generátorov na napätie siete. Boli rovnakej konštrukcie, vonkajšieho  vyhotovenia, trojfázové, s olejovým chladením pri prídavnom vzduchovom chladení. Ich výkonové parametre boli nasledovné:

  • výkon 250 MVA
  • napätie primárna strana: 220 kV
  • napätie sekundárna strana: 15,75 kV

Transformátory boli na sekundárnej strane pripojené zapuzdrenými vodičmi od generátora, na primárnej strane vzdušným vedením na rozvodňu r220 kV.
Po odstavení blokov JE V1 v rokoch 2006, resp. 2008 sa stali blokové transformátory nepotrebnými,  boli vo verejnom ponukovom konaní odpredané a v roku 2011  demontované.

Strojovňa JE V1 (Pohľad na hlavný blokový transformátor počas prevádzky)
 
Strojovňa JE V1 (Stav po demontáži transformátorov)

detail
detail