Logo Javys

Demontáž odbočkových transformátorov

Galéria

Označenie:

Názov projektu

Demontáž odbočkových transformátorov

Stav projektu

Ukončený

Popis

Odbočkové transformátory T11(T12, T13, T14) boli určené pre pracovné napájanie vlastnej spotreby elektrických blokov. Boli rovnakej konštrukcie - trojfázové, trojvinuťové, olejové, regulačné transformátory vonkajšieho vyhotovenia s nasledovnými parametrami:

  • výkon 25 MVA
  • napätie primárna strana: 15,75 kV
  • napätie sekundárna strana: 6,3 kV

Transformátory boli na primárnej strane pripojené zapuzdrenými vodičmi od generátora, na sekundárnej strane izolovanými vodičmi ku rozvodniam vlastnej spotreby elektrického bloku.
Po odstavení blokov JE V1 v rokoch 2006, resp. 2008 sa stali odbočkové transformátory nepotrebnými,  boli vo verejnom ponukovom konaní odpredané a v roku 2012  demontované.

Pohľad na odbočkový transformátor pred demontážou
 
Stav po demontáži transformátorov

detail
detail