Logo Javys

Demontáž rozvodne r220 kV

Označenie:

Názov projektu

Demontáž rozvodne r220 kV

Stav projektu

Ukončený

Popis

Rozvodne r220 kV 1. a 2. bloku slúžili na vyvedenie výkonu reaktorových blokov do prenosovej sústavy. Boli v nej umiestnené zariadenia a prístroje, ktoré mali za úlohu:

  • prenášať elektrický výkon z hlavných generátorov cez blokový transformátor do prenosovej sústavy linkami V074 a V075 až do rozvodne r220 kV Križovany
  • chrániť zariadenia (komplety meraní a ochrán)
  • zaistiť bezpečné odpojenie a uzemnenie v prípade potreby

Odstavením blokov JE V1 v rokoch 2006, resp. 2008 sa rozvodňa r220 kV stala nepotrebnou. Časť rozvodne musela byť demontovaná i z dôvodu realizácie projektu A5A2. Z týchto dôvodov bolo vo zariadenie rozvodne r220 kV vo verejnom ponukovom konaní odpredané a v roku 2012  demontované.

Rozvodňa r220 kV pred demontážou
 
 
Rozvodňa r220 kV po demontáži

detail
detail