Logo Javys

Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1

Označenie: C12.1

Názov projektu

Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: zabezpečiť nákup laboratórneho a prístrojového vybavenia pre potreby vyraďovania JE V1. Navrhujeme obnovu prístrojového vybavenia chemických laboratórií. Projekt rieši obstaranie meracích zariadení potrebných pre I. etapu vyraďovania JE V1, pričom v budúcnosti sa uvažuje s obdobným projektom, ktorého predmetom bude obstaranie zariadení potrebných pre II. etapu vyraďovania JE V1.

detail
detail