Logo Javys

Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov

Galéria

Označenie: D3.2

Názov projektu

Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: demontáž systémov nachádzajúcich sa v objektoch uvedených nižšie a demolácia niektorých z nich, a to najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom, bez akýchkoľvek nepriaznivých zmien a tak, aby sa uľahčil proces vyraďovania. Do rozsahu je zahrnutá aj likvidácia odpadu vytvoreného pri týchto činnostiach. Dotknuté objekty a konštrukcie: 590:V1, 590a:V1, 590b:V1, 590K:V1, 644:V1, 645:V1, 583a:V1, 621:V1.

Rozsah dodávky sa čiastočne dotkne aj nasledovných SO: 340:V1, 350:V1, 351:V1, 360:V1, 361:V1, 362:V1, 371:V1, 372:V1, 403:V1, 589:V1, 690:V1

detail
detail