Logo Javys

Úprava skladovacích priestorov

Označenie: C16.1

Názov projektu

Úprava skladovacích priestorov

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: pripraviť niektoré objekty na ich využitie ako skladovacie priestory alebo ako vonkajšie skladovacie priestory pre odpady (v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z.. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov).

Vybrané objekty a vonkajšie plochy, ktoré budú využité ako skladovacie priestory C16.1, sú nasledovné:

  • budova 760-II.3/4/5:V1, výcvikové a školiace centrum pre prípravu údržby
  • budova 760-III.1:V1, dielňa v areáli V1
  • budova 740-VII.1A:V1, strojná dielňa
  • budova 760-1.3:V1, dielňa - otryskáreň
  • voľná trávnatá plocha medzi medziskladom vyhoretého paliva (SO 840M:V1) a budovou pomocných prevádzok (SO 801:V1)

detail
detail