Logo Javys

Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1

Označenie: A2.1

Názov projektu

Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Dôsledkom postupného odstavovania JE V-1 bol zmenený stav zariadení a prevádzkový režim systémov JE V-1. Tieto zmeny by mali byť zohľadnené vo všetkých druhoch príslušnej dokumentácie, z dôvodu zaistenia bezpečného a spoľahlivého odstavenia a následného procesu vyraďovania JE V-1. Rozsah projektu preto pozostával z nasledujúcich úloh:

  • Posúdenie existujúcej prevádzkovej dokumentácie pre systémy zostávajúce v prevádzke počas celého obdobia ukončovania prevádzky.
  • Aktualizácia existujúcej prevádzkovej dokumentácie a vypracovanie konkrétnych postupov požadovaných pre systémy, ktoré zostávajú v prevádzke počas obdobia ukončovania prevádzky.
  • Posúdenie a aktualizácia bezpečnostných analýz, dokumentov a správ a zhodnotenie podmienok, ktoré môžu nastať počas etapy ukončovania prevádzky.
  • Kontrola celej ostatnej dokumentácie ovplyvnenej konečným odstavením JE V1.
  • Vypracovanie/zavedenie výcvikových programov pre 1. fázu obdobia ukončovania prevádzky, ktoré rešpektujú aktuálny stav zariadení a dokumentácie.

detail
detail