Logo Javys

Úprava budov – vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácie

Označenie: C17.1

Názov projektu

Úprava budov – vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácie

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: úprava a opätovné zariadenie existujúceho SO 640:V1 pre vytvorenie priestorov strediska technickej dokumentácie, dodávka nového regálového systému a kartotékových skriniek do SO 640:V1 a ostatných nevyhnutných zariadení ako aj presun zariadení z niekoľkých prevádzkových oddelení, ktorých priestory budú v tomto projekte nahradené. SO 640:V1 bude zrekonštruovaný pre účely prevádzky strediska technickej a prevádzkovej dokumentácie JE V1, vrátane špeciálneho registratúrneho strediska technickej dokumentácie, archívu spoločnosti JAVYS, a.s. a pomocných činností. Je nevyhnutné sústrediť všetky priestory, kde je uložená technická a prevádzková dokumentácia JE V1, na jedno miesto. Dokumentácia, ktorá bude v nových priestoroch uložená, predstavuje základné vstupné údaje pre väčšinu zhotoviteľov BIDSF projektov. Rovnako potrebné sú priestory pre štúdium tejto dokumentácie a  priestory pre technickú podporu.

Objekty a priestory, ktoré sú súčasťou projektu C17.1, sú nasledovné:

  • SO 640:V1, Dielne a sklad CU V1
  • SO 631a:V1, Správna budova V1
  • 60, Administratívna budova
  • SO 48:V1, Dielne a sklady
  • SO 722:V1, Kancelárie a šatne ZS 100 + 100
  • A16, Technicko-prevádzková budova

detail
detail