Logo Javys

Transportné a obalové prostriedky na vyraďovanie JE V1 – I. etapa

Označenie: C15-B

Názov projektu

Transportné a obalové prostriedky na vyraďovanie JE V1 – I. etapa

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: zaobstarať (v niektorých prípadoch aj inštalovať) obalový materiál, nevyhnutnú manipulačnú, transportnú, separačnú a inú techniku potrebnú pre logistiku 1. etapy vyraďovania JE V1.
Hlavným cieľom je zabezpečenie technických zariadení umožňujúcich transportovateľnosť materiálu do výstupného operatívneho skladu v rámci jadrového zariadenia, úložiska alebo uvoľnenia do životného prostredia.

Rozsah dodávok:
• Dodávka súboru 1 obalových prostriedkov potrebných pre manipuláciu s materiálmi v priebehu prvej etapy vyraďovania.
• Dodávka súboru 2 transportných a manipulačných prostriedkov potrebných pre manipuláciu s materiálmi v priebehu prvej etapy vyraďovania.
• Dodávka súboru 3 technologických prostriedkov potrebných pre manipuláciu s materiálmi v priebehu prvej etapy vyraďovania zahrňujúc dodanie a inštaláciu recyklačnej linky na elektrické káble.
• Školenia personálu nákupcu počas testovania, uvádzania do prevádzky, samotnej prevádzky a na údržbu jednotlivých  zariadení dodávaných v súboroch 2, 3 a zahrňujúc viazacie prostriedky.
• Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie potrebnej pre inštaláciu, certifikáciu (overovanie zhody), testovanie, uvedenia do prevádzky, prevádzkovanie, údržbu. Zaškolenie obslužného personálu nákupcu na prevádzkovanie zariadení a technických prostriedkov dodaných v rámci súborov zariadení tohto projektu.

detail
detail