Logo Javys

Demontáž dieselgenerátorov

Galéria

Označenie: D3.4

Názov projektu

Demontáž dieselgenerátorov

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: demontáž a demolácia nasledovných objektov, vrátane demontáže technologických systémov a zariadení a na vypracovanie s tým súvisiacej technickej a licenčnej dokumentácie:
• SO 530:V1  Dieselgenerátorová stanica V1
• SO 530/A:V1  Dieselgenerátorová stanica DGS V1 - prístavba DG5
• SO 531:V1  Naftové hospodárstvo V1
• SO530a:V1 Zberná jímka odpadových ropných produktov pred DGS
• DPS 20.1 – Dieselgenerátorová stanica – Strojná časť
• DPS 20.2 – Dieselgenerátorová stanica – Sklady pohonných hmôt
• DPS 20.08 – Dieselgenerátorová stanica – Elektrotechnické zariadenia
• DPS 20.09 – Dieselgenerátorová stanica – Vzduchotechnika
• DPS 20.10 – Dieselgenerátorová stanica – SKR
• DPS 20.01/A – Dieselgenerátorová stanica - prístavba DG5 – Strojná časť
• DPS 20.08/A – Dieselgenerátorová stanica - prístavba DG5 – Elektrotechnické zariadenia
• DPS 20.10/A – Dieselgenerátorová stanica - prístavba DG5 – SKR

detail
detail