Logo Javys

Systém riadenia dokumentácie

Označenie: A2.2

Názov projektu

Systém riadenia dokumentácie

Stav projektu

Ukončený

Popis

Ciele projektu A2.2 BIDSF sú nasledovné:

  • Zdokonaliť existujúci systém DATD JE V1 tak, aby umožňoval bezchybný a rýchly prístup ku digitalizovanej dokumentácii
  • Vytvorenie referenčného paré vybranej dokumentácie skutočného vyhotovenia pre potreba vyraďovania.
  • Verifikácia vybranej dokumentácie
  • Dosiahnuť digitalizáciu vybranej dokumentácie
  • Dosiahnuť efektívnu a užívateľsky prívetivú počítačovú aplikáciu umožňujúcu vytvoriť väzby pre digitalizovanú selektovanú dokumentáciu, umožňujúcu získať príslušné údaje z Databázy Vyraďovania.

detail
detail