Logo Javys

Demontáž izolácií v kontrolovanom pásme JE V1

Ilustračná fotografia Galéria

Označenie: D4.3A

Názov projektu

Demontáž izolácií v kontrolovanom pásme JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: demontáž, triedenie, dekontaminácia, lisovanie, balenie, odvoz a konečné uloženie tepelnoizolačných materiálov z kontrolovaného pásma JE V1 z oboch blokov, t.j. 1. a 2. bloku. Spracovanie, transport a uloženie RAO nebude v rozsahu realizácie projektu BIDSF D4.3A. Príslušné činnosti sa týkajú nasledovných objektov:
• Budova reaktora (SO 800)
• Budova pomocných prevádzok (SO 801)
• Prístavba k budove pomocných prevádzok (SO 801a)
• Budova pomocných prevádzok - Prístavba a nadstavba (SO 801/2)
• Spojovací most medzi budovami SO 800 Budova reaktora – SO 801 Budova pomocných prevádzok (SO 804)
• Podzemný potrubný kanál medzi budovami SO 800 Budova reaktorov – SO 801 Budova pomocných prevádzok (SO 401 – PK-35)
• Cementačná linka (C 809)

 

detail
detail