Logo Javys

Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1

Galéria

Označenie: D3.1B

Názov projektu

Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: demolácia a likvidácia odpadov objektov uvedených nižšie, a to čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom bez akýchkoľvek nepriaznivých zmien a tak, aby sa uľahčil proces vyraďovania.

- Chladiace veže
- Spojovacie kanály chladiacej vody V1 (čiastočne)

Fotogaléria

 

Demolácia vnútornej vostavby chladiacej veže č. 1

Demolácia chladiacej veže č. 1

 

Záverečné demolačné práce na poslednej chladiacej veži JE V1

Chladiace veže elektrárne V1 sú zbúrané - TS

 

 

detail
detail