Logo Javys

Zariadenie na pretavovanie kovových RAO

Označenie: C7-A4

Názov projektu

Zariadenie na pretavovanie kovových RAO

Stav projektu

V realizácii

Popis

Ciele projektu C7-A4:

zabezpečiť v lokalite Bohunice pracovisko so zariadením na pretavovanie kovových materiálov pochádzajúcich z vyraďovania JE A1 a JE V1, ktoré doplní súčasný komplex technológií na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (jadrové zariadenie „TSÚ RAO“) o spôsob nakladania s RAO. Doplnená technológia pretavby umožní uvoľniť značné množstvo kovového odpadu. V prípade ingotov prevyšujúcich limity pre uvoľnenie do ŽP bude výhoda pretavovania spočívať v dosiahnutí dekontaminácie materiálu a minimalizácie objemu RAO, čím sa ušetrí kapacita úložiska RAO v Mochovciach.

detail
detail