Logo Javys

Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok – I. etapa

Označenie: D4.4A

Názov projektu

Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok – I. etapa

Stav projektu

Ukončený

Popis

Ciele projektu D4.4A:

demontáž technológie v kontrolovanom pásme a úprava vyprázdnených priestorov z dôvodu vytvorenia manipulačného a dočasného skladového priestoru pre veľmi nízko rádioaktívný odpad (VLLW), vrátane prechodných RAO. V upravených priestoroch sa bude nakladať iba s nehorľavými veľmi nízkoaktívnymi RAO (stavebná suť a kovové materiály), ktoré budú uložené v kovových ohradových paletách resp. v MEVA sudoch. Predmetom demontáže a úpravy sú stavebné objekty :
- SO 801a:V1 Prístavba budovy pomocných prevádzok
- SO C809:V1 Cementačná linka

detail
detail