Logo Javys

Optimalizácia elektrickej schémy

Označenie: A5-A3

Názov projektu

Optimalizácia elektrickej schémy

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu:
• optimalizácia a úprava napájania pre jednotlivé zariadenia a postupné odpájanie a demontáž nepotrebných zariadení v priebehu vyraďovania JE V1. Projekt svojimi úpravami zasiahne do objektov  SO 800:V1, SO 800/a:V1, SO 800/b:V1, SO 800/c:V1, SO 800/d:V1, SO 801:V1, SO 803:V1, SO 804:V1, SO 585/a:V1, SO 585/b:V1, SO 713:V1 a SO 460:V1.
• zabezpečiť spoľahlivé napájanie po celú dobu, kedy príslušné zariadenia hore spomenutých stavebných objektov musia byť funkčné.

detail
detail