Logo Javys

Obnova HW vybavenia PMU

Označenie: D19.1

Názov projektu

Obnova HW vybavenia PMU

Stav projektu

Ukončený

Popis

Cieľ projektu: obnova zastaranej HW infraštruktúry (t.j. užívateľské pracovné stanice a iné hardvérové prvky a spotrebný materiál) pre zabezpečenie výkonu prác a požadovaných činností pracovníkov PMU spoločnosti JAVYS, a.s. Práca s obnoveným HW zaistí súčasne využívanie existujúceho softvérového vybavenia, ktoré je štandardne využívané vo svete na podporu vyraďovania jadrových zariadení.

detail
detail