Logo Javys

Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2.časť, podprojekt D4.4C.01

Galéria

Označenie: D4.4C.01

Názov projektu

Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2.časť, podprojekt D4.4C.01

Stav projektu

V realizácii

Popis

Informácie o projekte:

V auguste 2019 bola podpísaná zmluva na realizáciu projektu vyraďovania JE V1 D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme – 2.časť, podprojekt D4.4C.01, a ktorú JAVYS podpísal so spoločnosťou METROSTAV,a.s., víťaznou spoločnosťou procesu verejného obstarávania. Projekt je v tejto časti plne financovaný z rozpočtu EÚ, prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Hlavnými cieľmi tohto Projektu je odstránenie a fixácia sedimentov, preddemontážna dekontaminácia, demontáž a fragmentácia, triedenie, balenie a preprava:
  • zostávajúcich komponentov a systémov nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme (mimo hraníc hermetickej zóny), keďže je požadovaná ich prevádzka počas demontáže systémov primárneho okruhu.
  • zariadení a komponentov inštalovaných v rámci iných BIDSF projektov na podporu aktivít vyraďovania.
  • všetkých nepotrebných častí stavebných plôch, kde sa systémy nachádzajú (pomocné oceľové konštrukcie, podpery, káblové lávky, dvere, zdvíhacie zariadenia, EPS, svetelné a zásuvkové obvody, atď.)

Projekt D4.4C.01 zahŕňa taktiež nakladanie a prepravu s nebezpečnými a kontaminovanými materiálmi z procesu vyraďovania.
Na záver Projektu D4.4C.01 musia byť všetky zariadenia a konštrukcie v kontrolovanom pásme demontované, tak aby  budovy boli pripravené na dekontamináciu.

detail
detail