Logo Javys

Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu - Transport a fragmentácia parogenerátorov


Window Media Video: pg-anim.mp4 [75,2 MB]
detail
detail