Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 26

Havarijné cvičenie „DUB 2020“ preverilo pripravenosť havarijnej odozvy a splnilo zákonné požiadavky. Zúčastnilo sa na ňom 779 osôb.

Upozornenie dodávateľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Vážený obchodný partner, v súvisl ...

Prepravy RAO v I. polroku 2020

V prvom polroku 2020 uskutočnila spoločnosť JAVYS, a. s., 404 prepráv rádioaktívnych materiálov.

Prepravy jadrového paliva v I. polroku 2020

Spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila v prvom polroku 2020 za prísnych bezpečnostných opatrení ...

JAVYS, a.s. v prvom polroku 2020 zhodnotila viac ako 3 600 ton druhotných surovín

Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2020 v  ...

Spoločnosť JAVYS, a. s., uspela v medzinárodnej konkurencii.

Firma JAVYS, a. s., opäť uspela v medzinárodnej konkurencii. Náročný projekt technické ...

Inšpekcie v JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., je pod neustálym drobnohľadom dozorných orgánov, v prvom polroku 2020 ju ...

JAVYS U nás 2/2020

JAVYS U nás 1/2020

Zmeny vo vedení spoločnosti JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.

Správy o vplyve prevádzky na ŽP

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 26
detail
detail