Logo Javys

Galéria

Spoločnosť JAVYS podporila Braňovu šancu na lepší život

Účel

Podpora občianskeho združenia

Občianske združenie Divé maky podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji ich vzdelania a talentu. Hľadá im donorov, ktorí sú ochotní prispieť na ich vzdelávanie a dáva im tak šancu na lepšiu budúcnosť.

Spoločnosť JAVYS, a. s., sa rozhodla podporiť pätnásťročného Branislava Piskora, chlapca s mimoriadnym výtvarným talentom.

„Vyrastal som v obci Sečovská Polianka. Od detstva sme žili v pomerne skromných podmienkach a ako sa hovorí z ruky do úst. Mám dvoch bratov a jednu sestru a teraz bývame s mamou v podnájme v Michalovciach. Museli sme sa odsťahovať od otca, s ktorým sa mama rozviedla, pretože sme zažívali psychické a fyzické násilie. Škola ma baví, hlavne matematika a biológia. Preto som si vybral strednú zdravotnícku školu, odbor zdravotná sestra. Rád pomáham druhým. Najviac ma ale teší kreslenie, je to jediná vec, pri ktorej vôbec nemyslím, len kreslím. Kreslím všade, doma alebo cez prestávky v škole.  Najradšej kreslím portréty obyčajnou ceruzkou. Nikdy som nechodil na výtvarný krúžok alebo výtvarnú školu, ale chcel by som to skúsiť a rozvíjať svoj talent“, povedal o svojom živote Branislav.

Braňovi sme pomohli rozvíjať jeho výtvarný talent príspevkom na ročné štipendium v umeleckej škole. Veríme, že aj vďaka našej pomoci ho motivujeme k osobnému rozvoju a dáme mu šancu na lepší a krajší život.
 
detail
detail