Logo Javys

Slnko svieti na všetky deti – tento rok aj s podporou JAVYS

Účel

Podpora projektu

Projekt INTEGRÁCIA, ktorý realizuje Občianske združenie Integrácia, spája svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Aktivity združenia spájajú základné a špeciálne školy, detské domovy, nadácie, občianske združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu.

Tohtoročné vyvrcholenie aktivít občianskeho združenia sa konalo 22. septembra na futbalovom štadióne v Nitre, formou Najväčšej športovej charitatívnej exhibície, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Pamätného dňa rešpektu a eliminácie nenávistných prejavoch na deťoch. K neopakovateľnej atmosfére prispelo 7000 prítomných žiakov a študentov a množstvo osobností z verejného a športového života. Z vyzbieraných príspevkov bolo podporených množstvo organizácií a spoločnosť JAVYS, ktorá bola reklamným partnerom podujatia sa k hodnotám a myšlienke podpory a ochrany detí hrdo hlási.

 

detail
detail