Logo Javys

Divé maky – talentovaný maliar Braňo Piskor

Účel

Podpora projektu

Spoločnosť JAVYS sa pred rokom zapojila do projektu Divé maky a podporila štúdium talentovaného žiaka Braňa, ktorý vyrastal v znevýhodnenom prostredí a veľmi skromných podmienkach. Vďaka daru od spoločnosti JAVYS mal možnosť pokračovať na ceste za splnením svojho sna, a to popri stredoškolskom štúdiu navštevovať aj umeleckú školu, aby sa mohol venovať svojmu koníčku a rozvíjať umelecký talent.  Braňo v lete riadne ukončil prvý ročník štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, v odbore zdravotná sestra a popri tom  navštevoval aj 2. stupeň ZUŠ - výtvarnú, kde chodí veľmi rád. Časť štúdia bola žiaľ, z dôvodu pandémie online, ale v súčasnosti sa už opäť koná prezenčne. Okrem toho navštevuje krúžok červeného kríža a zaujíma sa aj o recitovanie. Braňa spoločnosť JAVYS podporila aj v tomto školskom roku, aby dostal šancu na lepšiu budúcnosť. Veríme, že sa s ním stretneme aj osobne, čo v období pandémie nebolo možné a prezrieme si aj jeho výtvarné diela.

 

detail
detail