Javys, a.s.

Pavol Štuller, MBA

Pavol Štuller, MBA je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti JAVYS a. s. Narodil sa v roku 1975. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte manažmentu City University of Seattle. Postgraduálne štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ukončil v roku 2001.

V rokoch 1998 – 2006 pracoval ako projektový manažér v Slovenských elektrárňach, a. s., kde sa venoval riadeniu projektov v oblasti vyraďovania jadrovoenergetických zariadení a pôsobil tiež ako projektový manažér projektov programu PHARE. V rokoch 2006 – 2008 pracoval v spoločnosti JAVYS, a. s., v pozícii  riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa, predstavenstva a dozornej rady, kde zastrešoval  komplexné riadenie kancelárie generálneho riaditeľa, predstavenstva a dozornej rady a manažment medzinárodných projektov.

Od roku 2008 pracoval v spoločnosti AMEC Foster Wheeler (Clean Energy) ako Managing Director (Slovensko a Česká republika). Počas pôsobenia v tejto spoločnosti zodpovedal za komplexné riadenie medzinárodnej spoločnosti zameranej na činnosti v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a spracovanie rádioaktívneho odpadu, Business restructuring -  Crisis Management – zameranie na rast ekonomických ukazovateľov. Okrem toho zastrešoval v spoločnosti medzinárodné projekty a spoluprácu s dozornými orgánmi SR a medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA).

V rokoch 2015 – 2018 bol predsedom Dozornej rady spoločnosti Amec Foster Wheeler Romania, kde zodpovedal za strategické riadenie pobočky v Rumunsku, ktoré bolo zamerané na oblasť podpory prevádzky jadrových elektrární, implementáciu korporátnej stratégie v rámci optimalizácie prevádzky stredoeurópskeho businessu spoločnosti a koordináciu spolupráce s rumunskými partnermi a štátnymi orgánmi. Okrem toho zastrešoval podporu vytvárania Engineering Center pre spoluprácu kanadskej a rumunskej pobočky spoločnosti a Key account management pre oblasť riadenia jadrových elektrární.

V rokoch 2008 – 2020 súbežne pôsobil ako generálny riaditeľ pre strednú Európu v spoločnosti Wood Nuclear Central and Eastern Europe (Decommissioning), kde mal komplexnú zodpovednosť za riadenie spoločnosti so zameraním na vyraďovanie jadrových zariadení a spracovanie rádioaktívnych odpadov v regióne strednej Európy. Spolupracoval so štátnymi a dozornými orgánmi Slovenskej a Českej republiky, zodpovedal za finančné výsledky a rast spoločnosti v regióne strednej Európy, za technologický a geografický rast spoločnosti a za produktové portfólio projektov jadrovej energetiky (Slovensko, Česká republika, Veľká Británia, Francúzsko, Gruzínsko, Egypt, Poľsko.)

Okrem toho naďalej zastrešoval spoluprácu na medzinárodnej úrovni zahŕňajúcu Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu, Európsku komisiu, Európsku banku pre obnovu a rozvoj a veľvyslanectvá SR a Veľkej Británie. Zodpovedal za riadenie procesov Mergeres and Acquistions v rámci medzinárodnej spoločnosti a mal zodpovednosť za riadenie projektov v Nemecku a vo Francúzsku. V rokoch 2016 – 2020 bol členom predstavenstva spoločnosti SE, a. s. Je držiteľom oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň „TAJNÉ“.

detail
detail