Logo Javys

Odpredaj zhodnotiteľného kovového materiálu z vyraďovania

/dokumenty/vyzvy/vyzva.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 14. 02. 2019

Dátum predkladania: 07. 03. 2019

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Tassy, e-mail: tassy.robert@javys.sk, tel.č.: +421 33 531 5570

Text výzvy

detail
detail