Logo Javys

Laboratórna technika

/03-obchod-a-sluzby/231212-vyzvy/laboratorna-techn.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 13. 12. 2023

Dátum predkladania: 08. 02. 2024

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253

Text výzvy

Príloha č.1 Cenová ponuka

 

detail
detail