Logo Javys

TOYOTA HILUX

/prilohy/240404-vyzva-toyota/toyota-logo.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 04. 04. 2024

Dátum predkladania: 19. 04. 2024

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253

Text výzvy

Príloha č.1 Cenová ponuka

 

detail
detail