Logo Javys

Prostriedky cestnej dopravy

/prilohy/231115-odpredaj-vozidla/iveco-2.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 15. 11. 2023

Dátum predkladania: 01. 12. 2023

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, tel. 033 / 531 2253

Text výzvy

Príloha č.1 Cenová ponuka

 

detail
detail