Logo Javys

Technické zariadenia využívané na účely upratovania

/prilohy/211124-vyzva-zariadenia-na-upratovanie/cleaning.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 24. 11. 2021

Dátum predkladania: 03. 12. 2021

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, +421 33 531 3114

Text výzvy

Príloha č. 1 - cenová ponuka

Príloha č. 2 - návrh kúpnej zmluvy

detail
detail