Logo Javys

Prvky SIEMENS II

/prilohy/230126-odpredaj-siemens/odpredaj-pristroje.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 06. 03. 2023

Dátum predkladania: 20. 03. 2023

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, +421 33 531 3114

Text výzvy

Cenová ponuka

Návrh kúpnej zmluvy

 

detail
detail