Logo Javys

Vysokozdvižný vozík

/prilohy/211126-vyzva-vzv/vzv-22.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 26. 11. 2021

Dátum predkladania: 10. 12. 2021

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Jurík, Tel.: 033 / 531 2253

Text výzvy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

Príloha č. 2 - Fotodokumentácia

detail
detail