Logo Javys

Päťcestná ventilová súprava PVS 74

/prilohy/220726-odpredaj-pvs-74/pvs-74-2.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 26. 07. 2022

Dátum predkladania: 10. 08. 2022

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, +421 33 531 3114

Text výzvy

Príloha č. 2 - cenová ponuka

Príloha č. 3 - návrh kúpnej zmluvy

detail
detail