Logo Javys

Kalibračné prístroje

/prilohy/221111-odpredaj-kalibracne-pristroje/kalibracne.jpg Galéria

Typ: Účasť v ponukovom konaní

Dátum zverejnenia: 11. 11. 2022

Dátum predkladania: 23. 11. 2022

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kopták, +421 33 531 3114

Text výzvy

Kúpna zmluva

Cenová ponuka

detail
detail